Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte gelden algemene regels of moet u een melding doen. Wilt u weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe via Omgevingsloket online de vergunningcheck. De omgevingsvergunning vervangt per 2010 een aantal vergunningen en ontheffingen.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U kunt de omgevingsvergunning met één aanvraagformulier aanvragen bij uw gemeente. Dit kan digitaal of schriftelijk. U kunt iemand machtigen de omgevingsvergunning voor u aan te vragen.

Digitaal aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online. U identificeert zich met eHerkenning. U hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Als u de omgevingsvergunning hebt aangevraagd via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. Hiervoor vult u bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in.

Schriftelijk aanvragen

U stelt het papieren aanvraagformulier samen via Omgevingsloket online, print het uit en stuurt het op. Ook kunt u uw gemeente om een papieren aanvraagformulier vragen.

Vooroverleg met uw gemeente

Wilt u vooraf weten of het zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u dit in het Omgevingsloket online aangeven. De gemeente kijkt dan met u mee. Dit is niet in iedere gemeente mogelijk.

Wanneer beslist de gemeente over uw aanvraag?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag moeilijker? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

Gedoogbeschikking

Kunt u niet voldoen aan regels op het gebied van het omgevingsrecht? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij een bevoegde overheidsorganisatie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de gedoogbeschikking omgevingsrecht digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven