Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning: werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden uitvoeren? Zoals wegen en paden aanleggen, verhardingen maken of grond afgraven? Dan hebt u een omgevingsvergunningExternal link voor aanlegwerkzaamheden nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven