Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning: vervangen vergunningen en uitzonderingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De omgevingsvergunning vervangt per 2010 een groot aantal aparte vergunningen en ontheffingen, zoals:

Een volledig overzicht van vervallen vergunningen en ontheffingen vindt u in de brochure Overzicht reikwijdte omgevingsvergunningExternal link van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Uitzonderingen

Een aantal meldingen en vergunningen is niet opgegaan in de omgevingsvergunning:

Melding milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Als u deze melding moet doen, moet u deze tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

Gebruiksmelding

Als u deze melding moet doen, mag u deze tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen. U bent dit niet verplicht.

Watervergunning

U kunt de watervergunning op hetzelfde moment aanvragen als de omgevingsvergunning met het Aanvraagformulier watervergunningExternal link of via het Omgevingsloket onlineExternal link (watermodule).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven