Eén antwoord van de overheid

Vergunning voor brandveiligheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelenExternal link nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij meer risicovolle soorten gebruik hebt u bovendien een omgevingsvergunningExternal link nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExternal link. Of u moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Gaat u een gebouw gebruiken dat nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar? Of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Zoals een ziekenhuis, kinderdagverblijf, basisschool of hotel? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Ook voor sommige niet-bouwwerken hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Gebruiksmelding

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Moet u een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U bent dit niet verplicht.

Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken

Met de Regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerkenExternal link kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en eventuele bijbehorende open erven en terreinen.

Digitale afhandeling via de berichtenbox

Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenboxExternal link laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven