Eén antwoord van de overheid

Bouwen, verbouwen of renoveren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket online. Veranderen uw bouwplannen? Dan moet u mogelijk opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U hebt dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan. Meer informatie over vergunningvrij verbouwen leest u in de brochure 'Verbouwingen'.

Milieuprestatieberekening

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van nieuwbouwwoningen of kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2? Dan moet u een milieuprestatieberekening van het gebouw toevoegen. U berekent deze milieuprestatie met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt voor kortere procedures en stimuleert ondernemers om vernieuwende en duurzame projecten uit te voeren. Deze wet gaat op in de nieuwe Omgevingswet.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven