Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte gelden algemene regels of moet u een melding doen. Wilt u weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeftExternal link? Doe via Omgevingsloket online de vergunningcheckExternal link.

Vervangen vergunningen en ontheffingen

De omgevingsvergunning vervangt per 2010 een aantal vergunningen en ontheffingen.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

De omgevingsvergunning vraagt u aan met een aanvraagformulier bij uw gemeente. Dit kan digitaal of schriftelijk. Ook is het mogelijk iemand te machtigen de omgevingsvergunning voor u aan te vragen.

Digitaal aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket onlineExternal link. U identificeert zichExternal link met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Als u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. Hiervoor vult u bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in.

Schriftelijk aanvragen

U stelt het papieren aanvraagformulierExternal link samen op via Omgevingsloket online. Print het uit en stuur het op. Ook is het mogelijk om via uw gemeente een papieren aanvraagformulier aan te vragen.

Overleg met uw gemeente

Wilt u vooraf weten of het zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen? Dan geeft u dit aan in het Omgevingsloket online. De gemeente kijkt dan met u mee. Dit is niet in iedere gemeente mogelijk.

Wanneer beslist de gemeente over uw aanvraag?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag moeilijker? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

Gedoogbeschikking aanvragen

Kunt u niet voldoen aan regels op het gebied van het omgevingsrecht? Dan is er de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aan te vragen bij een bevoegde overheidsorganisatie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

De gedoogbeschikking omgevingsrecht vraagt u digitaal aan bij de provincie Noord-Brabant via de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven