Eén antwoord van de overheid

Werkzaamheden uitvoeren in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden uitvoeren? Zoals wegen en paden aanleggen, verhardingen maken of grond afgraven? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket online.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven