Eén antwoord van de overheid

Octrooien, chipsrecht en Octrooigemachtigdenregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een uitvinding gedaan? Dan kunt u daarvoor een octrooi (patent) aanvragenExternal link bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een octrooi beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces, meestal gedurende maximaal 20 jaar. Dit betekent dat een ander niet zonder uw toestemming uw uitvinding mag namaken, verkopen of invoeren. Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerdExternal link. Meer hierover vindt u in de brochure 'Van idee tot octrooi'External link.

Hoe beschermt u uw uitvinding in het buitenland?

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. Wilt u een octrooi aanvragen in het buitenland? Daarvoor kunt u terecht bij het Europees OctrooibureauExternal link (EOB), de World Intellectual Property OrganizationExternal link (WIPO) of het nationale bureau van het land.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExternal link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Chipsrecht aanvragen

U kunt halfgeleiders (chips en microprocessoren) beschermen met chipsrechtExternal link. Bescherming in Nederland kunt u aanvragen bij Octrooicentrum Nederland. De depotinschrijving komt in het Hoofdblad van Octrooicentrum Nederland.

Inschrijven in het Nederlands octrooiregister

Wilt u werken als octrooigemachtigde? Dan moet u zich inschrijven in het Nederlands octrooiregisterExternal link. Inschrijving kunt u aanvragen bij de directeur van Octrooicentrum Nederland. In sommige gevallen kunt u ontheffing aanvragen bij de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.

Als octrooigemachtigde moet u zich aan een aantal gedragsregels houden. Deze regels zijn vastgelegd door de Orde van OctrooigemachtigdenExternal link. Als lid van de Orde bent u bovendien verplicht uw kennis op peil te houden door permanente educatie. Een overzicht hiervan overhandigt u jaarlijks aan de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven