Eén antwoord van de overheid

Nadeelcompensatie en schadevergoeding

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U kunt schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen bij gemeente, provincie, waterschap of Rijk.

Nadeelcompensatie

Een rechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld een reconstructie aan een weg. Als uw bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is, kunt u schade lijden. Of u kunt schade hebben van verlegging van kabels en leidingenExternal link. Dan is het mogelijk om een vergoeding te vragenExternal link. Dit heet nadeelcompensatie. De overheid is niet verplicht om elke schade te vergoeden.

Schadevergoeding

Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het ten onrechte weigeren van een vergunning. Als u hierdoor schade lijdt, hebt u recht op een volledige schadevergoeding.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven