Eén antwoord van de overheid

Mobiele puinbreker gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Mobiele puinbrekers breken en bewerken puin tot steenachtige producten voor bijvoorbeeld wegenbouwers en betonproducenten. Wilt u een mobiele puinbreker op een bouw- en slooplocatie gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst in uw regioExternal link.

Dit doet u minimaal 15 werkdagen voordat u met het breken wilt beginnen.

Als u een mobiele puinbreker gebruikt dan moet u zich houden aan de regels voorExternal link:

  • geluidsoverlast
  • trillingsterkte
  • luchtvervuiling
  • verlichting
  • bodembescherming
  • milieubescherming
  • onderhoud en schoonmaak
  • veiligheid

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding mobiele puinbreker digitaal doen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven