Eén antwoord van de overheid

Mobiele puinbreker gebruiken

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u een mobiele puinbreker op een bouw- en slooplocatie gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst in uw regioExternal link. Dit doet u minimaal 15 werkdagen voordat u met het breken wilt beginnen. U moet zich houden aan geluidsvoorschriftenExternal link.

Mobiele puinbrekers breken en bewerken puin tot steenachtige producten voor bijvoorbeeld wegenbouwers en betonproducenten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de melding mobiele puinbreker digitaal doen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven