Eén antwoord van de overheid

Minimumloon berekenen en betalen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw werknemers ten minste het wettelijk minimumloonExternal link (WML) of minimumjeugdloon betalen. Ook hebben uw werknemers recht op de wettelijke minimumvakantiebijslag. Bereken zelf het minimumloonExternal link per maand, week, dag en uur. Het minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagenExternal link. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Per 1 juli 2017 is de maximleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar. In 2019 wordt dat 21 jaar.

Brutobedragen van het minimumjeugdloon

Heeft u jongeren in dienst? De brutobedragen van het minimumloonExternal link en het minimumjeugdloonExternal link gelden voor een volledige werkweek.

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

Het wettelijk minimumloon (WML) geldt vanaf 22 jaar. In 2019 wordt dat 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt samen met die jongere af hoe hoog het loon is.

Het minimum jeugdloon geldt voor:

Betaling van minimumloon

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Betaalt u minder dan het minimumloon, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het bedrag dat meer is op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Geen verrekeningen of inhoudingen minimumloon

U mag niets verrekenen met het minimumloon of op het minimumloon inhouden. Dit mag alleen bij bepaalde kosten en als u hiervoor een volmacht heeft van uw werknemer. Bijvoorbeeld voor huisvestingskosten en voor de premie zorgverzekering. Andere kosten mogen alleen ingehouden worden of verrekend worden als dit wettelijk is toegestaan, zoals pensioenpremies. Alle andere kosten moet uw werknemer zelf betalen of neemt u voor eigen rekening.

Minimumloon voor DGA start-up

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? En verricht u speur- en ontwikkelingswerk en bent u starter voor de toepassing van afdrachtsvermindering? Dan kunt u de eerste 3 jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Als startende bv kunt u de regeling gebruiken zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

Ieder half jaar aanpassing van minimumloon

Ieder half jaar worden de bedragen van het minimumloonExternal link aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. U moet dan ook uw salarissen aanpassen.

Stukloon is veranderd

De stukloonbepaling is veranderd: betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen nu tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken External linkvan de regels voor stukloon.

Minimumloon bij opdrachtovereenkomst

Het minimumloon geldt voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst tegen beloning. Dit geldt ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben.

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning moeten minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst tegen beloning kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst.

Het geldt niet voor zelfstandig ondernemers, dus mensen die werken op basis van deze overeenkomst in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf (zzp’ers). Zzp’ers hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. Als zelfstandig ondernemer kunt u zelf invloed uitoefenen op de hoogte van uw tarieven.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid