Eén antwoord van de overheid

Milieuvoorschriften bij het verbruik van oplosmiddelen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Bij bepaalde industriële activiteiten moet u rekening houden met de milieuvoorschriften voor het verbruik van oplosmiddelen. Bijvoorbeeld bij chemisch reinigen, coaten, solderen of lamineren. De milieuvoorschriften staan onder andere in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ze zijn bedoeld om de uitstoot van vluchtige organische stoffenExternal link (VOS) te verminderen.

Gegevens leveren en oplosmiddelenboekhouding

Is uw oplosmiddelenverbruik als VOS-inrichting hoger dan een bepaalde drempelwaarde? Dan moet u deze gegevens doorgeven aan gemeente of provincie. U moet maatregelen nemen om de uitstoot te beperken. Ook moet u een oplosmiddelenboekhoudingExternal link opstellen. Per activiteit houdt u een aparte boekhouding bij. Als u dat per kalenderjaar doet, is dat ook handig voor het integraal PRTR-verslagExternal link. U kunt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV)External link gebruiken voor het opstellen van de oplosmiddelenboekhouding.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de gegevens VOS-inrichting digitaal aanleveren met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Vervangingsregelingen voor gevaarlijke stoffen

Voor de volgende branches of activiteiten zijn vervangingsregelingen opgesteld voor gevaarlijke stoffen waarbij vluchtige organische stoffen vrijkomen:

  • verven en lijmen in binnensituaties;
  • grafische sector;
  • autospuiterijen;
  • timmerindustrie.

U moet nagaan of er vervangende middelen beschikbaar zijn. Is het technisch niet uitvoerbaar om onschadelijke of minder schadelijke stoffen of producten te gebruiken? Dan kunt u een vrijstelling of ontheffing van de vervangingsplicht aanvragenExternal link bij de Inpectie SZW.

Oplosmiddelen in verven en vernissen

Brengt u decoratieve verven en vernissen of producten voor het overspuiten van voertuigen op de markt? Dan moet u zich houden aan de eisen van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer (BOOVV). Hierin staan regels voor het gehalte aan vluchtige organische stoffenExternal link en regels voor de etikettering van deze producten.

Wilt u verven en vernissen leveren die niet voldoen aan het voorgeschreven VOS-gehalte? En zijn deze voor de restauratie en het onderhoud van beschermde monumenten of klassieke voertuigen? Dan kunt u een ontheffing aanvragenExternal link bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven