Eén antwoord van de overheid

Milieujaarrapportage (PRTR-verslag) indienen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Kunt u als groot industriëel bedrijf ernstige gevolgen voor het milieuExternal link veroorzaken? Dan moet u rapporteren aan de provincie over uw afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Dat doet u in het integraal PRTR-verslagExternal link.

Wat moet u doen?

U gebruikt de webapplicatie Elektronisch milieujaarverslagExternal link (e-MJV) voor het opstellen en laten beoordelen van de rapportage. Jaarlijks uiterlijk op 31 maart dient u uw integraal PRTR-verslag over het voorgaande jaar in bij de provincie. Hebt u een intensieve veehouderij? Dan geeft u uw emissiegegevens doorExternal link via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het milieuverslag (PRTR-verslag) digitaal indienen met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven