Eén antwoord van de overheid

Milieueffectrapport (m.e.r.) opstellen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordeningExternal link of een omgevingsvergunning voor milieuExternal link aan? Dan kunt u te maken krijgen met regels op het gebied van milieueffectrapportage (m.e.r.). Het is mogelijk dat u een milieueffectrapport (MER) moet opstellen. Hierin vergelijkt u de milieugevolgen van uw project met mogelijke alternatieven. Of u een milieueffectrapport moet opstellen, hangt af van hoe nadelig uw activiteiten voor het milieu zijn.

M.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht?

Soms is een milieueffectrapport verplicht. Anders bepaalt de gemeente of provincie of een milieueffectrapport nodig is. De m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten staan in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Met de mer-scanExternal link kunt u uitzoeken of in uw situatie een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing is.

Heeft de provincie u verplicht een milieueffectrapportage op te stellen? Dan kunt u hiervan ontheffing aanvragen bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing milieueffectrapportage digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Handleiding en handreiking milieueffectrapportage

Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een handleiding milieueffectrapportageExternal link en een handreiking milieueffectrapportageExternal link. In de handleiding staat een overzicht van de wettelijke eisen met een toelichting. Tips en voorbeelden staan in de handreiking. Vragen over de milieueffectrapportage kunt u stellen aan uw gemeente of provincie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven