Eén antwoord van de overheid

Bouwtechnische voorschriften mestbassins

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Mestbassins kunnen ondergronds of bovengronds zijn gelegen. Voor mestbassins gelden bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften verschillen per type mestbassin. Belangrijke milieuthema's hierbij zijn:

  • geur: omwonenden kunnen last hebben van geurhinder;
  • ammoniak: ammoniakemissie heeft effect op de omgeving;
  • bodem: mest kan de bodem verontreinigen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven