Eén antwoord van de overheid

Mest

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen per 1 oktober 2017 geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit straks. Uw bedrijf moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie?

  • Agrarisch ondernemers
  • Handelaren, leveranciers en vervoerders van mest
  • Monsternemende bedrijven

Uitbreiden melkveehouderij

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenenExternal link. Met de Regelhulp mestExternal link kunt u als melkveehouder controleren of u voldoet aan het stelsel van de gebruiksnormen.

Percelen registreren

Als akkerbouwer, tuinder of veehouder met grond moet u uw grondgebruik registrerenExternal link bij RVO.nl. Het gaat om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarin.

Etikettering meststoffen

Voor de etiketteringExternal link van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit MeststoffenwetExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven