Eén antwoord van de overheid

Mest

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

  • Gebruiksruimte en gebruiksnormen: de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die u mag toepassen.
  • Gebruik en uitrijden meststoffen: de manier waarop u mest toepast en de uitrijdperioden waarin dat mag.
  • Import, export en opslag meststoffen: de voorwaarden waaronder u dierlijke mest mag vervoeren en opslaan.
  • Productie van meststoffen: u mag niet meer mest produceren dan u op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunt. Doet u dat toch? Dan moet u het overschot laten verwerken (mestverwerkingsplicht). Dat kunt u doen met een overeenkomst met een mestverwerker en/of een mestbewerker.

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen per 1 oktober 2017 geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit straks. Uw bedrijf moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie?

  • Agrarisch ondernemers
  • Handelaren, leveranciers en vervoerders van mest
  • Monsternemende bedrijven

Uitbreiden melkveehouderij

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenen. Met de Regelhulp mest kunt u als melkveehouder controleren of u voldoet aan het stelsel van de gebruiksnormen.

Percelen registreren

Als akkerbouwer, tuinder of veehouder met grond moet u uw grondgebruik registreren bij RVO.nl. Het gaat om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarin.

Etikettering meststoffen

Voor de etikettering van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven