Eén antwoord van de overheid

Merk, model of idee registreren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Merk

Wilt u zich onderscheiden van uw concurrent? Dan kunt u uw merk tegen betaling laten registreren. Na registratie mag een ander uw merk niet gebruiken. Er zijn verschillende soorten merken, zoals woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken en klankmerken.

U registreert uw merkExternal link bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit geeft u bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Bent u ook buiten de Benelux actief? Dan kunt u uw bescherming uitbreiden. Wilt u weten of uw merk al geregistreerd is? Dan kunt u het merkenregisterExternal link raadplegen.

Tekening of model

Hebt u een nieuw model of een nieuwe tekening bedacht? Dan kunt u dit tegen betaling laten registreren bij het BBIEExternal link. Wilt u uw producten ook buiten de Benelux op de markt brengen? Dan kunt u uw bescherming uitbreiden. Om erachter te komen of uw model of tekening nieuw is, kunt u onderzoek doen in het modellenregisterExternal link.

Idee, concept of prototype

Een abstract idee is niet te beschermen. De uitwerking van het idee vaak wel. Met het i-DEPOT kunt u bewijzen dat uw idee op een bepaalde datum al bestond. U kunt het i-DEPOT online indienenExternal link bij het BBIE. Dit kan een eerste stap zijn in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraagExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven