Eén antwoord van de overheid

Merk, model of idee registreren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u zich onderscheiden van uw concurrent? Dan kunt u uw merk tegen betaling laten registreren. Na registratie mag een ander uw merk niet gebruiken. Er zijn verschillende soorten merken, zoals woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken en klankmerken.

U registreert uw merkExternal link bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Dit geeft u bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Bent u ook buiten de Benelux actief? Dan kunt u uw bescherming uitbreiden. Wilt u weten of uw merk al geregistreerd is? Dan kunt u het merkenregisterExternal link raadplegen.

Tekening of model

Heeft u een nieuw model of een nieuwe tekening bedacht? Dan kunt u dit tegen betaling laten registreren bij het BOIPExternal link. Wilt u uw producten ook buiten de Benelux op de markt brengen? Dan kunt u uw bescherming uitbreiden. Om erachter te komen of uw model of tekening nieuw is, kunt u onderzoek doen in het modellenregisterExternal link.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExternal link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Idee, concept of prototype

Een abstract idee is niet te beschermen. De uitwerking van het idee vaak wel. Met het i-DEPOT kunt u bewijzen dat uw idee op een bepaalde datum al bestond. U kunt het i-DEPOT vastleggenExternal link bij het BOIP. Dit kan een eerste stap zijn in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven