Eén antwoord van de overheid

Meetinstrumenten verkopen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u meetinstrumenten in de handel? Dan moeten deze voldoen aan de eisen van onder meer de Metrologiewet, de Meetinstrumentenbesluiten, de Regeling metrologische merktekens en de Regeling vrijstellingen Metrologiewet. Hierin vindt u onder andere aan welke technische eisen een meetinstrument moet voldoen, en welke meeteenheden u mag gebruiken.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan meetinstrumenten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een meetinstrument al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven