Eén antwoord van de overheid

Medische keuring

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag tijdens een sollicitatiegesprek geen vragen stellen over gezondheid en ziekte(verzuim) van een sollicitant. Dat mag alleen bij een aanstellingskeuring. Wilt u een sollicitant een aanstellingskeuring laten ondergaan? Dat mag alleen als bepaalde medische eisen nodig zijn voor de uitoefening van de functie. Bijvoorbeeld bij zwaar lichamelijk werk. Bij een aanstellingskeuring moet u zich aan bepaalde regelsExternal link houden.

Wie houdt toezicht op keuringen?

De Commissie Klachtenbehandeling AanstellingskeuringenExternal link (CKA) is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Deze controleert of u keuringen volgens de regels uitvoert. Sollicitanten, keuringsartsen, werkgevers en ondernemingsraden kunnen hier een klacht indienen.

Moet u uw werknemers laten keuren?

U kunt verplicht zijn om uw werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Dat kan in de cao of in andere regels staan. Uw werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan het PAGO.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven