Eén antwoord van de overheid

Marktmisbruik melden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft uw beleggingsonderneming een redelijk vermoeden van handel met gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie? Dan moet u deze verdachte transacties zo snel mogelijk melden bij de AFM. Voor het melden gebruikt u het door de AFM ontwikkelde digitale formulier. Dit formulier is beschikbaar via Portal AFM.

Koersgevoelige informatie openbaar maken

Geeft uw instelling financiële instrumenten uit, zoals aandelen of obligaties? En zijn die toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland? Dan moet u als uitgevende instelling koersgevoelige informatie over uw onderneming zo snel mogelijk openbaar maken.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven