Eén antwoord van de overheid

Maatregelen voor klimaat, licht en geluid op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Omgevingsfactoren op de werkplek (fysische factorenExternal link) kunnen invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers, zoals:

  • klimaat (kou, warmte, tocht, luchtvochtigheid, luchtverversing, zonlicht)
  • licht
  • geluid
  • trillingen
  • optische straling, niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) en ioniserende straling.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E vermeldt u welke maatregelen u neemt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven