Eén antwoord van de overheid

Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

Wat moet u doen voor brandveiligheid?

Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt.
  • Welke functie uw gebouw heeft. Is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?
  • Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.
U kunt de regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwen gebruiken om te controleren of uw gebouw voldoet aan de regels voor brandveiligheid en brandpreventie.

Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwen

Met de Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwenExternal link controleert u of uw gebouw en terrein voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Als u de stappen van de regelhulp doorloopt, krijgt u een overzicht van welke maatregelen u moet nemen voor brandpreventie.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen.

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is nodig voor bijvoorbeeld:

  • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
  • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
  • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

U kunt een vergunningcheck doen via Omgevingsloket onlineExternal link om te weten of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft. U kunt bij de gemeente en het Omgevingsloket online de vergunning aanvragen.

Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Wanneer doet u een gebruiksmelding voor gebouwen?

Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • in een woning 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
  • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

Moet u een gebruiksmelding doen? Dat kan via Omgevingsloket onlineExternal link. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

Digitale afhandeling via de berichtenbox

Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven