Eén antwoord van de overheid

Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

Wat moet u doen voor brandveiligheid?

Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt.
  • Welke functie uw gebouw heeft. Is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?
  • Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.

Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwen

Met de Regelhulp Brandveilig gebruik van gebouwenExternal link controleert u of uw gebouw en terrein voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Als u de stappen van de regelhulp doorloopt, krijgt u een overzicht van welke maatregelen u moet nemen voor brandpreventie.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen.

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is nodig voor bijvoorbeeld:

  • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
  • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
  • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

U kunt een vergunningcheck doen via Omgevingsloket onlineExternal link om te weten of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft. U kunt bij de gemeente en het Omgevingsloket online de vergunning aanvragen.

Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Wanneer doet u een gebruiksmelding voor gebouwen?

Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • in een woning 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
  • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

Moet u een gebruiksmelding doen? Dat kan via Omgevingsloket onlineExternal link. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

Digitale afhandeling via de berichtenbox

Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven