Eén antwoord van de overheid

Maatregelen nemen voor explosieveiligheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bestaat in uw bedrijf de mogelijkheid van gas- en stofontploffingsgevaarExternal link? Dan moet u volgens de Europese richtlijn ATEX 153 een explosieveiligheidsdocument (laten) maken.

Explosieveiligheidsdocument maken

Het explosieveiligheidsdocument is onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U moet een explosieveiligheidsdocument hebben voordat u begint met de werkzaamheden. In dat veiligheidsdocument staat onder meer:

  • welke explosierisico's er in uw bedrijf zijn;
  • hoe groot de explosierisico's zijn;
  • wat u gaat doen om explosies en explosiegevaar te voorkomen;
  • de indeling van uw bedrijf in explosiegevaarlijke zones;
  • beschrijving van ontwerp, bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen.

Als er iets verandert aan bijvoorbeeld de werkplaats, de machines of de manier van werken dan past u het document aan.

Apparaten op explosiegevaarlijke plaatsen

Maakt u apparaten of beveiligingssystemen die op explosiegevaarlijke plaatsenExternal link gebruikt worden? Dan moeten deze apparaten voldoen aan de eisen uit de Europese richtlijn 92/94 (ATEX 114External link).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven