Eén antwoord van de overheid

Maatregelen nemen tegen schadelijk geluid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als uw werknemers blootstaan aan schadelijk geluidExternal link moet u maatregelen nemen. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van het gemiddeld geluidsniveau waaraan een werknemer blootstaat. Vanaf blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet u uw werknemers gehoorbeschermersExternal link aanbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven