Eén antwoord van de overheid

Loonstrook

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw personeel schriftelijk of digitaal een loonstrook gevenExternal link. Wilt u de loonstrook digitaal geven? Dan moet uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen. Hij moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Wanneer geeft u een loonstrook?

Betaalt u een werknemer voor de 1e keer? Dan is een loonstrook verplicht. Daarna alleen als er iets verandert in het loon of in de loonheffingenExternal link.

Wat zet u op de loonstrook?

Uw loonstrook moet voor uw werknemer eenvoudig te begrijpen zijn. Ook moet u alle bedragen specificeren. De verplichte onderdelen zijn:

  • Bruto loonbedrag
  • Specificatie van de opbouw van dat loonbedrag, bijvoorbeeld een basisloon met toeslagen voor extra omzet
  • Vakantiebijslag
  • Wettelijk minimumloonExternal link of minimumjeugdloon voor deze werknemer
  • Specificatie van vergoedingen
  • Specificatie van inhoudingen op of verrekeningen met het loon
  • Uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer
  • De periode waarover u loon betaalt, bijvoorbeeld de maand april
  • De arbeidsduur van uw werknemer volgens het arbeidscontractExternal link, bijvoorbeeld 36 uur per week

Let op: Krijgt uw werknemer helemaal geen loonstrook? Of klopt de loonstrook niet? Dan kunt u een boete krijgenExternal link van Inspectie SZW.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid