Eén antwoord van de overheid

Loonstrook aan uw werknemer geven

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw personeel schriftelijk of digitaal een loonstrook gevenExternal link. Wilt u de loonstrook digitaal geven? Dan moet uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen. Hij moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Wanneer geeft u een loonstrook?

Betaalt u een werknemer voor de 1e keer? Dan is een loonstrook verplicht. Daarna alleen als er iets verandert in het loon of in de loonheffingenExternal link.

Wat zet u op de loonstrook?

Uw loonstrook moet voor uw werknemer eenvoudig te begrijpen zijn. Ook moet u alle bedragen specificeren. De verplichte onderdelen zijn:

  • bruto loonbedrag;
  • specificatie van de opbouw van dat loonbedrag, bijvoorbeeld een basisloon met toeslagen voor extra omzet;
  • vakantiebijslag;
  • wettelijk minimumloonExternal link of minimumjeugdloon voor deze werknemer;
  • specificatie van vergoedingen;
  • specificatie van inhoudingen op of verrekeningen met het loon;
  • uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer;
  • de periode waarover u loon betaalt, bijvoorbeeld de maand april;
  • de arbeidsduur van uw werknemer volgens het arbeidscontractExternal link, bijvoorbeeld 36 uur per week.

Let op: Krijgt uw werknemer helemaal geen loonstrook? Of klopt de loonstrook niet? Dan kunt u een boete krijgenExternal link van Inspectie SZW.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid