Eén antwoord van de overheid

Loon doorbetalen bij geen werk

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Bijvoorbeeld omdat u onvoldoende opdrachten krijgt? Of is er wel werk en roept u uw werknemer niet op? Dan moet u het loon verplicht doorbetalen. U kunt deze verplichting tijdelijk uitsluiten.

Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting werk?

 • Als er onvoldoende werk is en de oorzaak is voor uw risico. Bijvoorbeeld omdat een order is afgezegd.
 • Als er wel werk is, maar u roept uw oproepkrachten niet op.
 • Als u uw oproepkrachten wel oproept, maar ze kunnen niet aan het werk. Bijvoorbeeld door technische problemen.

Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting werk niet?

 • Als u uw loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten.
 • Als uw werknemer meedoet aan een staking, onwettig verzuimt, te laat op het werk komt of in de gevangenis zit.

Voor welke werknemers hebt u een loondoorbetalingsverplichting?

Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor al uw:

 • werknemers met een vast contract
 • werknemers met een tijdelijk contract
 • Oproepkrachten

Voor payrollwerknemers heeft u geen loondoorbetalingsverplichting. Voor uitzendkrachten hangt het af van de cao en de fase van het uitzendcontract.

Wat kost de loondoorbetalingsverplichting?

Bij vaste en tijdelijke werknemers betaalt u het normale salaris. Uw oproepkrachtExternal link heeft recht op loon:

 • voor de uren waarvoor de oproep geldt
 • als er wel werk is, maar u niet oproept
 • over de garantie-uren, als het gaat om een min-maxcontract.

U hoeft het loon niet te betalen als u loondoorbetaling uitsluit. Maar let op: ook bij uitsluiting van loondoorbetaling heeft uw oproepkracht recht op minimaal 3 uur loon voor iedere oproep.

Uitsluiten via arbeidscontract

In het arbeidscontractExternal link kunt u afspreken dat u uw loondoorbetalingverplichting uitsluit. Dat kan alleen voor de eerste 6 maanden van het arbeidscontract. Loondoorbetaling bij ziekteExternal link kunt u niet uitsluiten.

Langere uitsluitingsperiode via cao

Ingangsdatum of verlenging van uw cao per 1 januari 2015

Als dat in uw caoExternal link staat, kunt u de uitsluitingsperiode van 6 maanden verlengen. Dit geldt alleen voor werk dat niet vaak voorkomt en geen vaste omvang heeft. Bijvoorbeeld als uw werknemer iemand vervangt bij ziekte. Of als u uw werknemer inzet bij piekwerkzaamheden. Het geldt ook alleen bij bepaalde functies. In uw cao staat om welke functies het gaat.

Verzekering of compensatie?

U kunt zich niet verzekeren tegen deze loondoorbetalingsverplichting. Wel kunt u soms terecht bij UWV. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil komt te liggen door bijzondere omstandigheden, zoals een vervoersverbod of door winterse omstandighedenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid