Eén antwoord van de overheid

Toestemming en legitimatiebewijs medewerkers beveiligingsorganisatie en recherchebureau

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u medewerkers in dienst nemen bij uw particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau? Dan moet u voor alle medewerkers toestemming vragen aan de korpschef van de politie in uw buurt. De afdeling Bijzondere wetten van de politie screent ze op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. De korpschef verleent toestemming door invulling en ondertekening van het voorgeschreven legitimatiebewijs. Uw medewerkers moeten dit legitimatiebewijs bij zich dragen. Uw organisatie moet een goed beveiligd register bijhouden van de legitimatiebewijzen van de medewerkers.

Leidinggevenden

Voor leidinggevenden is toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie nodig. Voor elke leidinggevende dient u een aparte aanvraag in. Dat doet u bij Justis.

Verklaring van betrouwbaarheid alarminstallateurs

Particuliere alarmcentrales mogen alarmapparatuur alleen laten installeren en onderhouden door gediplomeerde installateurs. Deze installateurs moeten een verklaring van betrouwbaarheid hebben. De installateur vraagt zelf de verklaring aan bij de korpschef van het politiekorps van zijn woonplaats.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen particuliere alarmcentrales en recherchebureaus voor hun medewerkers digitaal toestemming vragen bij Politie Nederland of Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven