Eén antwoord van de overheid

Legionella voorkomen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

LegionellaExternal link is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in leidingwater, (zwem-)badwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens. Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater. U moet zorgen dat de gezondheid van gebruikers niet in gevaar komt. Praktische maatregelen om aan uw zorgplicht te voldoen, vindt u op Zorgplicht-legionella.nlExternal link.

Regelhulp legionella voor leidingwaterinstallaties

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Het kan zijn dat u voor uw onderneming een legionellaverplichting heeft. Met de Regelhulp Legionella voor leidingwaterinstallatiesExternal link checkt u of dit het geval is. Ook geeft de Regelhulp aan welke acties u moet ondernemen om aan de eisen voor legionellapreventie te voldoen.

Instellingen met groter risico

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strengere regels voor legionellapreventieExternal link. Hebt u bijvoorbeeld een hotel, zwembad, camping of jachthaven? Dan moet u een gecertificeerd bedrijfExternal link inschakelen. Dit bedrijf maakt de risicoanalyse en het legionellabeheersplan van uw drinkwaterinstallatie. In uw legionellabeheersplan beschrijft u de periodieke preventieve controles en het onderhoud van uw waterinstallaties. Minimaal 2 keer per jaar moet u het water (laten) controleren. Is in het watermonster sprake van meer dan 100 kolonievormende eenheden (kve) per liter (100 kve/l)? Dan moet u maatregelen nemen. Gaat het om meer dan 1.000 kolonievormende eenheden per liter? Dan moet u dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)External link.

Bescherming van personeel, gasten en omgeving

U moet aangeven hoe u uw personeel en gasten beschermt tegen blootstelling aan legionella. Dat doet u in uw risicoinventarisatie en -evaluatieExternal link (RI&E). Voor natte koeltorensExternal link is bovendien bescherming van de (leef)omgeving van belang. De eisen daarvoor staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven