Eén antwoord van de overheid

Leerbedrijf en stagiairs

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

StagiairsExternal link zijn werknemers die werken (stage lopen) in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Een leerbedrijf is een bedrijf dat stageplaatsen biedt aan (v)mbo-leerlingen.

Hoe wordt uw bedrijf een leerbedrijf?

Wilt u in uw bedrijf een leerbaan of stageplaats bieden? Dan moet uw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Een erkenning vraagt u aanExternal link bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hierin werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Een erkenning als leerbedrijf is 4 jaar geldig.

Stageplaats of leerbaan aanbieden

Bent u een erkend leerbedrijf? Dan kunt u op Stagemarkt.nl een stageplaats of leerbaan aanbiedenExternal link. Ook kunt u uw bedrijf aanmeldenExternal link bij uw gemeente voor Startersbeurs Nederland. Met de Subsidieregeling praktijklerenExternal link kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

Welke regels gelden voor stagiairs?

Voor stagiairs gelden soms dezelfde regels als voor uw gewone werknemers (bijvoorbeeld bij arbeidsomstandighedenExternal link). Soms gelden andere regels (bijvoorbeeld bij beloning en sociale zekerheid). Stagiairs hebben daarnaast een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomstExternal link. Voor sommige buitenlandse stagiairsExternal link gelden extra regels.

Beloning en sociale zekerheid

U kunt uw stagiairs een reële beloning (bijvoorbeeld het minimumjeugdloonExternal link) of een stagevergoeding betalen. Bij een reële beloning is er een echte dienstbetrekking en is de stagiair een gewone werknemer. Betaalt u een stagevergoeding, dan is er een fictieve dienstbetrekking. Dit heeft gevolgen voor de sociale zekerheid:

  • Echte dienstbetrekkingExternal link: de stagiair ontvangt een reële beloning, de gewone regels voor loonheffingen gelden. Hij is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U moet premies werknemersverzekeringen inhouden en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan hem vergoeden.
  • Fictieve dienstbetrekkingExternal link: uw stagiair is niet werkzaam in een echte dienstbetrekking, maar ontvangt een stagevergoeding. Hij is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zvw. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden. De stagiairs vallen niet onder de loondoorbetalingverplichting bij ziekteExternal link van de werkgever.

Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? Dan hoeft u onder bepaalde voorwaardenExternal link geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wat is een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk van minimaal 30 uur door scholieren van het voortgezet onderwijs. Dit kan een onderdeel zijn van hun schoolloopbaan. Als stagebiederExternal link biedt u maatschappelijke stageplaatsen aan jongeren aan.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven