Eén antwoord van de overheid

Kwalibo-erkenning aanvragen en kwaliteitseisen voor bodemintermediairs

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u starten als bodemintermediair in bodembeheer? Bijvoorbeeld als laboratorium, veldwerkbureau, adviesbureau, aannemer, grondbank of grondreinigingsbedrijf? Dan moet u een certificaat en een erkenning hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo). U vraagt een Kwalibo-erkenningExternal link aan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. U moet voldoen aan een aantal eisen op het gebied van kwaliteit en integriteit.

Opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van erkende bodemintermediairs. Een overzicht van erkende bodemintermediairsExternal link staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Kwaliteitseisen bodemintermediair

Bent u vanuit uw adviesbureau of laboratorium betrokken bij bodembeheer? Dan moet u voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van techniek, opleiding en ervaring. De kwaliteitseisen staan in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaatExternal link toont u aan dat uw bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Hierna kunt u een erkenning aanvragen bij Bodem+ van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Dit geldt voor:

  • het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek;
  • milieukundige begeleiding bij bodemonderzoek;
  • het uitvoeren van bodemsaneringen;
  • het uitvoeren van het accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit;
  • het uitvoeren van monsternemingen bij partijkeuringen.

Certificeringsinstelling

Wilt u als certificeringsinstellingExternal link in aanmerking komen voor het certificeren van monsternemers of veldwerkers? Dan moet uw bedrijf zijn erkend door de Raad van Accreditatie of een vergelijkbare buitenlandse instelling.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de kwalibo-erkenning digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. De erkenning om monsternemers en veldwerkers te mogen certificeren, kunt u met de berichtenbox digitaal aanvragen bij de Stichting Raad van Accreditatie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven