Eén antwoord van de overheid

Kraam, uitstalling of elektrisch speeltoestel plaatsen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u voor uw zaak een kraam plaatsen, waren uitstallen of een bord of een elektrisch speeltoestel neerzetten? Dan moet u zich houden aan regels voor de openbare orde (overlast), brandveiligheid en verkeersveiligheid. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke VerordeningExternal link (APV) van de gemeente. In sommige gemeenten hebt u een uitstallingsvergunning nodig. Voor de openbare ruimte die u inneemt, betaalt u precariobelastingExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven