Eén antwoord van de overheid

Geschillencommissie kinderopvangorganisatie en zorgaanbieder

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een kinderopvangorganisatie (kinderopvangcentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau) of bent u zorgaanbieder? Dan moet u aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Kinderopvangorganisatie

Als houder van een kinderopvangcentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau moet u zich registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hieraan is het Klachtenloket Kinderopvang verbonden. Ook moet u een klachtenregeling hebben. Hierin vermeldt u voor ouders en oudercommissies hoe uw organisatie omgaat met klachten van ouders en oudercommissies.

Zorgaanbieder

U moet zich als zorgaanbieder aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders kunnen een geschilleninstantie oprichten. Het CIBG erkent de geschilleninstantie. Per 1 januari 2017 moet u een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners die voor u werken.

Hoe gaat de afhandeling van klachten?

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten. U moet onder meer:

  • Medische fouten aan uw patiënt melden en opnemen in het medisch dossier.
  • Incidenten melden en evalueren.
  • Referenties checken van nieuwe zorgverleners die bij u in dienst komen.
  • Ontslag melden van een ernstig disfunctionerende zorgverlener bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
  • Een klachtenfunctionaris aanstellen die gratis beschikbaar is voor uw cliënten.
  • Binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht. Leidt deze beslissing niet tot een bevredigende oplossing? Dan gaat de klacht naar de geschillencommissie. Uitspraken en eisen tot schadevergoeding zijn bindend.

In de flyer 'Scherper toezicht inspectie op klachtafhandeling' (pdf) informeert de IGZ zorgaanbieders over klachtopvolging.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven