Eén antwoord van de overheid

Klacht indienen bij een tuchtcollege

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Advocaten, notarissen, accountants en artsen zijn beoefenaren van vrije beroepen. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsregels van hun beroepsgroep. Ook (nieuwe) bankmedewerkers moeten zich houden aan bepaalde regels.

Bent u ontevreden over een vrijeberoepsbeoefenaar of bankmedewerker? Dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollegeExternal link van zijn beroepsgroep.

Wat kunnen tuchtcolleges doen?

Tuchtcolleges kunnen geen schadevergoeding, boete of gevangenisstraf opleggen. Zij kunnen wel een waarschuwing of berisping geven, of een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen.

Waar vindt u tuchtrechtelijke uitspraken?

Op Tuchtrecht.nlExternal link vindt u de uitspraken van de tuchtcolleges van een aantal beroepsgroepen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven