Eén antwoord van de overheid

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcodeExternal link gebruiken. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen bij vermoedens van geweld. Wilt u advies over of een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan kunt u terecht bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig ThuisExternal link.

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Bent u werkgever in de kinderopvang? Heeft u aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan bent u verplicht contact op te nemen met een vertrouwensinspecteurExternal link van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert ook werknemers en ouders.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven