Eén antwoord van de overheid

Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De keur is een verordening van een waterschap. In de keurExternal link staan de regels voor waterkeringen (dijken en kades) en watergangen (bijvoorbeeld sloten en rivieren). Heeft u grond bij een waterkering of watergang? Of wilt u daar (bouw)werkzaamheden uitvoeren? In de keur staat wat u wel en niet mag doen. Dichtbij een waterkering of watergang zijn de regels het strengst. U mag bijvoorbeeld geen water inpolderen.

Werkzaamheden melden

Uw werkzaamheden moet u melden bij het waterschap. Voor sommige werkzaamheden heeft u een watervergunningExternal link nodig. Daarnaast gelden aanvullende regels van het waterschap. Als eigenaar of gebruiker van grond kunnen er voor u bepaalde (onderhouds)verplichtingen gelden.

Hoe kunt u de keur inzien?

De keur die in uw regio geldt kunt u inzien bij uw waterschapExternal link. U kunt de keur vaak ook digitaal raadplegen.

Schadevergoeding aanvragen

Lijdt u schade door werk in waterbeheer? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt deze aan bij het waterschap of de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de schadevergoeding door uitoefening waterbeheertaak digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven