Eén antwoord van de overheid

Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In de keurExternal link staan de regels voor waterkeringen (dijken en kades) en watergangen (bijvoorbeeld sloten en rivieren). De keur is een verordening van een waterschap.

Heeft u grond bij een waterkering of watergang? Of wilt u daar (bouw)werkzaamheden uitvoeren? In de keur staat wat u wel en niet mag doen. Dichtbij een waterkering of watergang zijn de regels het strengst. U mag bijvoorbeeld geen water inpolderen.

Werkzaamheden melden

U moet uw werkzaamheden melden bij het waterschap. Voor sommige werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Daarnaast zijn er extra regels van het waterschap. Bent u eigenaar of gebruiker van grond? Dan kunnen er voor u bepaalde (onderhouds)verplichtingen gelden.

Keur voor uw regio

U kunt de keur voor uw regio bekijken bij uw waterschapExternal link. U kunt de keur vaak ook digitaal bekijken.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade door werkzaamheden in het waterbeheer? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Bij regionale wateren vraagt u de schadevergoeding aan bij het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan vraagt u om schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Digitaal schadevergoeding aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de schadevergoeding door uitoefening waterbeheertaak digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven