Eén antwoord van de overheid

Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De keur is een verordening van een waterschap. In de keur staan de regels voor waterkeringen (dijken en kades) en watergangen (bijvoorbeeld sloten en rivieren). Heeft u grond bij een waterkering of watergang? Of wilt u daar (bouw)werkzaamheden uitvoeren? In de keur staat wat u wel en niet mag doen. Dichtbij een waterkering of watergang zijn de regels het strengst. U mag bijvoorbeeld geen water inpolderen.

Wat moet u doen?

Uw werkzaamheden moet u melden bij het waterschap. Voor sommige werkzaamheden heeft u een watervergunningExternal link nodig. Daarnaast gelden aanvullende regels van het waterschap. Als eigenaar of gebruiker van grond kunnen er voor u bepaalde (onderhouds)verplichtingen gelden.

Hoe kunt u de keur inzien?

De keur die in uw regio geldt kunt u inzien bij uw waterschap. U kunt de keur vaak ook digitaal raadplegenExternal link.

Lijdt u schade door werk in waterbeheer?

Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt deze aan bij het waterschap of de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de schadevergoeding door uitoefening waterbeheertaak digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven