Eén antwoord van de overheid

Integriteitscreening (Wet Bibob)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of schrijft u zich in voor een overheidsopdracht? Dan kunnen overheden (zoals gemeenten en provincies) uw achtergrond of de achtergrond van uw bedrijf onderzoeken. Als sprake is van een crimineel verleden, kunnen overheden de vergunning, subsidie of opdracht weigeren.

Vergunningaanvraag bij de gemeente

Vraagt u bij de gemeente bijvoorbeeld een drank- en horecavergunningExternal link of exploitatievergunning horecabedrijfExternal link aan? Dan kan de gemeente u vragen een Bibob-vragenformulierExternal link in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen.

Wanneer vraagt een gemeente een Bibob-advies aan?

Soms twijfelt de gemeente over de integriteit van een onderneming. Dan kan de gemeente voor een uitgebreid onderzoek een Bibob-advies aanvragenExternal link bij het Bureau Bibob van Justis. U ontvangt hierover bericht voor het onderzoek begint. Daarna adviseert het Bureau Bibob de gemeente.

Digitaal versturen met de berichtenbox

Moet u een Bibob-vragenformulier invullen voor een procedure die onder de Dienstenwet valtExternal link? Dan kunt u met de berichtenboxExternal link het formulier digitaal versturen naar de gemeente. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het BIBOB-vragenformulier Model Rechtspersoon (RP) en Model Natuurlijk persoon (NP) bij de aanvraag van een milieuvergunning versturen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven