Eén antwoord van de overheid

Inschrijven in het Handelsregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Iedere onderneming en rechtspersoonExternal link in Nederland moet zich inschrijven in het HandelsregisterExternal link bij KVK. U voldoet aan de criteria voor een ondernemingExternal link als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen met de bedoeling om winst te maken. Voor de inschrijving in het Handelsregister betaalt u een eenmalige inschrijfvergoedingExternal link.

Moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst?

Als u uw onderneming inschrijftExternal link in het Handelsregister, krijgt u een KVK-nummer en geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich dus niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Welke nummers krijgt uw onderneming?

Na uw inschrijving in het Handelsregister krijgt u een KVK-nummer. Als rechtspersoon of samenwerkingsverband krijgt u daarnaast een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)External link. Bestaat uw onderneming uit meerdere vestigingen? Dan krijgt elke vestiging een uniek vestigingsnummerExternal link van 12 cijfers. U ontvangt van KVK of de Belastingdienst automatisch uw btw-nummer.

Start u een nieuwe onderneming?

Dan schrijft u zich in bij het Handelsregister van KVK. Dat kan vanaf een week vóór tot een week ná de start van uw onderneming. U kunt online een afspraak makenExternal link. Start u een rechtspersoon? Dan regelt de notaris uw inschrijving.

Buitenlandse ondernemingen

Bent u een buitenlandse vennootschap met een Nederlandse vestiging? Ook dan schrijft u zich in bij het Handelsregister. Krijgt u als buitenlandse ondernemer zonder Nederlandse vestiging te maken met btw? Dan moet u zich registreren bij de Belastingdienst.

Bent u uitlener van arbeidskrachten?

Dan moet u dat vermelden in het HandelsregisterExternal link. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging en zogenaamde 06-busjes. U krijgt een boete als u dit niet doet.

Huurt u personeel in bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven? Dan krijgt u ook een boete. Controleer daarom altijd of de uitlener correct geregistreerd is. Dit kunt u doen met de Waadi checkExternal link van KVK. Waadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Wijzigingen in uw onderneming doorgeven

Wijzigt u bijvoorbeeld van adres of van handelsnaam? Deze wijzigingen moet u binnen een week doorgevenExternal link aan KVK. Komt uw onderneming in handen van een nieuwe eigenaar, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon? Dan krijgt het bedrijf een nieuw KVK-nummer.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij KVK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming.

Bedrijf beëindigen

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u zich uitschrijven uit het HandelsregisterExternal link. U stuurt (of brengt) het uitschrijfformulier naar het KVK-kantoor in uw regio. U stuurt een kopie van uw legitimatiebewijs mee. KVK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Handelsregister inzien en uittreksel opvragen

In het Handelsregister staan bedrijven, stichtingen en verenigingen ingeschreven. U kunt informatie opzoeken en (tegen betaling) uittreksels bestellenExternal link. Handelsregisterinformatie kunt u ook telefonisch opvragenExternal link bij KVK.

Uw gegevens afschermen met de non-mailing indicator

Uw gegevens in het Handelsregister zijn zichtbaar voor iedereen. Wilt u dat uw gegevens niet beschikbaar zijn voor directmarketingacties? Dan kunt u de non-mailing indicatorExternal link inschakelen.

Digitale inschrijving met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u uw gegevens digitaal aanleveren bij KVK. Hiervoor heeft u identificatie nodig met een eHerkenningsmiddel niveau 4 of ondertekening met een PKIoverheid-certificaatExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven