Eén antwoord van de overheid

Inschrijven en inzage in het Diergeneeskunderegister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u werken als dierenarts of paraveterinair (overige diergeneeskundige beroepen)? Dan moet u zich registreren in het DiergeneeskunderegisterExternal link. Het CIBG (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beheert het register. Registratie is alleen mogelijk als u de juiste diploma's hebt. Voor deze beroepen is registratie verplicht:

  • dierenarts;
  • dierenartsassistent-paraveterinair;
  • dierenfysiotherapeut;
  • embryotransplanteur/-winner.

Buitenlands diploma

Hebt u als dierenarts of paraveterinair een buitenlands diplomaExternal link? U moet dan voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Afhankelijk van uw beroep en de herkomst van uw diploma kan het CIBG uw diploma direct erkennen. In sommige gevallen moet u eerst bij het CIBG een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen.

Bevoegdheden

Dierenartsassistenten en embryotransplanteurs mogen een aantal handelingen zelfstandig verrichten. Sommige handelingen mogen ze alleen verrichten onder controle of leiding van een dierenarts. Dierenfysiotherapeuten mogen alleen dierenfysiotherapie uitoefenen na verwijzing door een dierenarts.

Diergeneeskunderegister inzien

Het Diergeneeskunderegister is openbaar. Leveranciers van diergeneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld in het register zoeken of dierenartsen en paraveterinairen daadwerkelijk ingeschreven zijn.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u zich bij het CIBG digitaal inschrijven in het Diergeneeskunderegister. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven