Eén antwoord van de overheid

Inschrijven als inburgeringsinstelling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als uw instelling inburgeringsexamens afneemt, moet u gecertificeerd zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet u aanwijzen als exameninstelling.

Blik op Werk Keurmerk

Voor uw inburgeringscursussen kunt u het keurmerkExternal link voeren van stichting Blik op Werk. Hiervoor moet u voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Hebt u dit keurmerk, dan kunnen uw cursisten een lening aanvragen bij DUO.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u als aanbieder van inburgeringscursussen het Keurmerk inburgeren digitaal aanvragen bij de stichting Blik op Werk. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven