Eén antwoord van de overheid

Inrichtingseisen voor een kinderdagverblijf

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u houder van een kinderdagverblijf (peuterspeelzaal) of een locatie voor buitenschoolse opvang? Dan moet u zorgen voor passend ingerichte ruimtesExternal link voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.

Bouweisen voor kindercentra

In het Bouwbesluit 2012External link en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen staan bouweisen voor kindercentra. De eisen verschillen per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven