Eén antwoord van de overheid

Infectieziekten melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De Wet publieke gezondheid regelt wat bepaalde beroepsgroepen moeten doen na het ontdekken of vermoeden van bepaalde infectieziekten (ziekte door bacterie of virus).

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan extra maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Die maatregelen gelden voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals kantoorgebouwen, fabrieken, havens en luchthavens.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie
 • gedwongen quarantaine
 • verbod van beroepsuitoefening

Hoofden laboratoria en artsen

Artsen en hoofden van een laboratorium moeten bepaalde infectieziekten na ontdekking melden bij de GGD in hun regioExternal link. Dit zijn meldingsplichtige infectieziektenExternal link. Zij moeten die melding binnen vastgestelde tijden doen. Dat hangt af van het type ziekte en de mate van gevaar voor de volksgezondheid.

Voorbeelden van meldingsplichtige infectieziekten zijn:

 • buiktyfus
 • mazelen
 • tuberculose
 • difterie
 • malaria
 • legionella
 • gele koorts

Verbod beroepsuitoefening

Hebben werknemers of ondernemers een meldingsplichtige infectieziekte? Dan kunnen zij een verbod krijgen om hun beroep of werkzaamheden uit te oefenen. De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan dit verbieden.

Gezagvoerders luchtvaartuigen en schepen

Gezagvoerders van luchtvaartuigen of schepen moeten de gezondheidstoestand aan boord kunnen bewijzen. Dat doen zij als de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio hierom vraagt. De gezagsvoerder geeft dan het gezondheidsgedeelte van de algemene verklaring voor luchtvaartuigen of een maritieme gezondheidsverklaring af.

Exploitanten havens en luchthavens

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan exploitanten van een burgerhaven of burgerluchthaven verplichten om bijvoorbeeld:

 • passagiers te informeren of hoe infectieziekten of besmetting van bagage te voorkomen;
 • vertrekkende of aankomende reizigers te onderzoeken op infectieziekten die ernstig gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Vervoersexploitanten

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan vervoersexploitanten verplichten om bijvoorbeeld:

 • luchtvaartuigen of schepen en de aanwezige goederen te controleren op besmetting;
 • luchtvaartuigen of schepen en de aanwezige goederen te ontsmetten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven