Eén antwoord van de overheid

Infectieziekten melden

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De Wet publieke gezondheid regelt wat bepaalde beroepsgroepen moeten doen na het ontdekken of vermoeden van bepaalde infectieziektenExternal link. De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan extra maatregelen nemen. Die gelden voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals kantoorgebouwen, fabrieken, havens en luchthavens.

Hoofden laboratoria en artsen

Hoofden van een laboratorium en artsen moeten meldingsplichtige infectieziekten na ontdekking melden bij de GGD in hun regioExternal link. Dit moet binnen vastgestelde tijden, afhankelijk van het type ziekte en de mate van gevaar voor de volksgezondheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor buiktyfus, mazelen, tuberculose, difterie, malaria, legionellaExternal link en gele koorts.

Ondernemers en werknemers

Lopen werknemers of ondernemers een meldingsplichtige infectieziekte op? Dan kunnen zij een verbod krijgen om hun beroep of werkzaamheden uit te oefenen. De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan dit verbod opleggen.

Gezagvoerders luchtvaartuigen en schepen

Gezagvoerders van luchtvaartuigen of schepen moeten de gezondheidstoestand aan boord kunnen aantonen. Dat doen zij als de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio hierom vraagt. Hiervoor overhandigt de gezagsvoerder het gezondheidsgedeelte van de algemene verklaring voor luchtvaartuigen of een maritieme gezondheidsverklaring.

Exploitanten havens en luchthavens

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan exploitanten van een burgerhaven of burgerluchthaven verplichten om bijvoorbeeld:

  • passagiers voor te lichten over het nemen van maatregelen die infectieziekten of besmetting van bagage voorkomen;
  • vertrekkende of aankomende reizigers te onderzoeken op mogelijk aanwezige infectieziekten die ernstig gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Vervoersexploitanten

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan vervoersexploitanten opdragen om bijvoorbeeld:

  • luchtvaartuigen of schepen en de aanwezige goederen te controleren op een mogelijk aanwezige besmetting;
  • luchtvaartuigen of schepen en de aanwezige goederen te ontsmetten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven