Eén antwoord van de overheid

Graafwerkzaamheden melden (Grondroerdersregeling)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Voert u mechanische graafwerkzaamheden uit, of laat u deze onder uw verantwoordelijkheid uitvoeren? Dan bent u grondroerder. U moet uiterlijk 20 dagen voor de graafwerkzaamheden een graafmeldingExternal link doen bij het Kadaster. Dat is verplicht op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION of Grondroerdersregeling). Hiervoor moet u zich eerst bij het Kadaster registreren. De netbeheerder stuurt u via het Kadaster digitaal de kabel- en leidinginformatie. Netbeheerders moeten hiervoor gecertificeerd zijnExternal link.

Graven in de provinciale openbare weg

Gaat u in een provinciale openbare weg graven? Dan moet u naast de graafmelding mogelijk ook een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Graafschade

U moet graafwerkzaamheden zorgvuldig (laten) uitvoeren. Hoe u dit doet, staat in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’External link. Wordt tijdens het graven schade aangericht aan het net? Dan moet u dit melden aan de beheerder van het beschadigde net. Als netbeheerder meldt u een keer per jaar schade aan uw netten bij het KadasterExternal link. Ook wanneer u geen schade hebt, bent u wettelijk verplicht een schademelding te doen. Dit doet u in januari.

Afwijkende situaties

Hebt u als grondroerder een of meerdere netten gevonden die niet op de verstrekte tekeningen staan? Wijkt de werkelijke ligging van het net af? Of treft u helemaal geen net aan? Dan moet u dit melden aan het KadasterExternal link. Het Kadaster informeert de betreffende netbeheerder (als deze bekend is).

Agrarische bedrijven

Als agrarisch bedrijf hoeft u niet voor elke grondbewerking een aparte graafmelding te doenExternal link. Voert u graafwerkzaamheden uit tot een diepte van 50 centimeter? Dan kunt u gebruik maken van informatie die u bij uw eerste graafmelding hebt ontvangen.

Digitaal melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de meldingen digitaal doen bij het Kadaster. Het gaat om de:

  • graafmelding door grondroerders;
  • schademelding door netbeheerders;
  • melding afwijkende situatie.

De ontheffing graven in de provinciale weg kunt u met de berichtenbox digitaal aanvragen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven