Eén antwoord van de overheid

GGO-vergunning voor genetisch gemodificeerde organismen aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u met genetisch gemodificeerde organismen (ggo)? Dan hebt u een GGO-vergunningExternal link nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). U vraagt de vergunning aanExternal link bij het RIVM, Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen. Er zijn 3 verschillende aanvraagprocedures:

  • Ingeperkt gebruik (IG) voor handelingen binnen geclassificeerde ruimten, zoals laboratoria of dierverblijven. Deze ruimten hebben voorzieningen om verspreiding van organismen tegen te gaan.
  • Introductie in het milieu (IM) voor handelingen buiten een geclassificeerde ruimte, zoals bij gentherapie of veldwerk.
  • Teelt, productie, import en export van nieuwe gemodificeerde producten (marktaanvragen).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven