Eén antwoord van de overheid

GGD-inspectie kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP) ingediend? Dan voert een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) daarna een onderzoek uit naar de kwaliteit van uw kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal). Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of uw locatie wordt opgenomen in het LRKP. Daarna gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Hij komt onaangekondigd langs en toetst uw locatie onder andere op:

Presteert uw kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal minder goed of slecht op het gebied van kwaliteit? Dan onderzoekt de GGD u intensiever en uitgebreider. Per 2017 starten GGD'en en gemeenten met strenger toezicht ('Streng aan de Poort'). Meer daarover leest u in deze fact sheetExternal link.

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. U moet de inspectierapporten op uw website plaatsen. Hebt u geen website? Dan moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. De rapporten zijn ook in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link. Gegevens over alle opvanglocaties staan ook op Kinderopvangkaart.nlExternal link. Deze website is gekoppeld aan het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven