Eén antwoord van de overheid

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u plaagdieren bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw) of met biociden (bestrijdingsmiddelen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, waterleidingbedrijven of houtconservering)? Of gaat u biologische bestrijders, zoals roofmijten of sluipwespen, inzetten? Dan moet u zich houden aan regels.

Welke middelen mag u gebruiken?

U mag alleen toegelaten (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruiken. Deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Producenten kunnen bij het Ctgb toelating aanvragen voor nieuwe bestrijdingsmiddelen. Gaat u biologische bestrijders toepassen? Dan kunt u voor sommige soorten een ontheffing nodig hebben. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Op grond van de Europese Biocidenverordening bepaalt de Europese Commissie de toelating in de EU van een bepaalde werkzame stof. Lidstaten moeten producten met deze stof daarna nog wel autoriseren.

Welke licenties hebt u nodig?

U hebt een gewasbescherminglicentie (spuitlicentie) nodig van Bureau Erkenningen. Gebruikt u bedrijfsmatig bestrijdingsmiddelen om ongedierte of houtrotverwekkende schimmels te bestrijden? Dan moet u beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid van de Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) of het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV).

Spuiten laten keuren

Werkt u met spuitapparatuur en -machines voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen? Dan moet u deze ten minste eens in de 3 jaar laten keuren door een erkend keuringsbedrijf.

Gewasbeschermingsmonitor

U moet een gewasbeschermingsmonitor hebben. Hierin houdt u per teeltseizoen bij welke maatregelen u heeft uitgevoerd, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Verpakkingsmateriaal reinigen

Direct na gebruik moet u de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonspoelen. Dit moet u doen op een voorgeschreven manier met voorgeschreven apparatuur.

Grond ontsmetten

Gaat u uw grond ontsmetten? Een grondontsmetting moet u vooraf melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor elk perceel moet u een aparte melding indienen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven