Eén antwoord van de overheid

Gerechtelijke procedure bij geschillen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U kunt uw geschil met een ondernemer, consument, (ex-)werknemer of (ex-)huurder door de rechter laten oplossenExternal link. De rechter doet een bindende uitspraak, waaraan u en uw tegenpartij zich moeten houden. U volgt in eerste instantie een procedure bij de kantonrechter of de civiele rechter. Dat hangt af van de soort zaak of de waarde van de zaak.

Kantonrechter

De kantonrechterExternal link behandelt zaken met een waarde tot € 25.000, arbeids-, huur-, consumentenkoop-, consumentenkrediet- en lichte strafzaken. U kunt uw zaak bij de kantonrechter zelf afhandelen. U hoeft geen advocaat in te schakelen. In een aantal gevallenExternal link kunt u uw zaak digitaal voorleggen aan de eKantonrechter.

De civiele rechter

De civiele rechterExternal link (burgerlijk rechter) behandelt zaken met een waarde boven € 25.000. Daarnaast doet de civiele rechter bijvoorbeeld uitspraken in faillissement. Bij de civiele rechter moet u een advocaat inschakelen.

Hoger beroep gerechtshof

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter of de civiele rechter? Dan kunt u in hoger beroepExternal link bij een gerechtshof. Het gerechtshof beoordeelt uw zaak opnieuw. Het moet gaan om een zaak met een waarde boven € 1.750. Bij een gerechtshof moet u een advocaat inschakelen.

Griffierecht betalen

Moet u griffierechtExternal link betalen? Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de procedure aan het gerecht waar uw zaak dient. De hoogteExternal link hangt af van de soort zaak of de waarde van de zaak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstandExternal link. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. Heeft het geschil te maken met uw bedrijf? Dan komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven