Eén antwoord van de overheid

Geluidsnormen op een gezoneerd industrieterrein

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Op een gezoneerd industrieterrein mogen bedrijven gezamenlijk een bepaalde geluidsnorm niet overschrijden. De gemeente legt deze terreinen vast in het bestemmingsplan. Bij vestiging, wijziging of uitbreiding van de activiteiten op een gezoneerd industrieterrein moeten alle bedrijven een akoestisch rapportExternal link indienen bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de zone.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het zonebeheer industrielawaai voor een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk digitaal opvragen met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven